FUNDACIÓ DOMINGO BOCHACA

OBJECTIUS SOCIALS

  • L’únic objectiu de la Residència és l’atenció a les necessitats físiques i psíquiques dels residents que ens han estat confiats. Del bon tracte donat i de l’atenció personalitzada se n’han fet ressò els seus familiars recomanant-la a altres persones interessades.

HISTÒRIA DE LA FUNDACIÓ

La FUNDACIÓ DOMINGO BOCHACA és una Fundació Privada inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 396.

La Residència Bellavista neix de la creació de la Fundació Privada Domingo Bochaca (1988), a partir de la donació efectuada per la seva fundadora Clara Domingo Bochaca amb l’objectiu de donar assistència a la gent gran.

Com totes les fundacions, no té ànim de lucre i els seus ingressos són destinats íntegrament per als serveis, el manteniment, i la millora de la Residència Bellavista.

Un Patronat governa la Fundació i té cura de les finances i de la bona marxa de la Residència en les seves diferents àrees.