Residència Bellavista

Una entitat al servei de la gent gran

ES RESPIRA VIDA A LA NOSTRA RESIDÈNCIA

L’edifici, declarat d’interès artístic, ocupa tres plantes i disposa d’una terrassa espaiosa ajardinada, per a esbarjo dels residents, menjador, Wi-Fi, sala de TV i d’estar.

Què ens fa diferents

 • RESIDÈNCIA AMB CARÀCTER PERSONAL
La nostra residència té un caràcter personalíssim envers els nostres avis. A la residència hi ha un caliu que contribueix a la salut mental i física dels seus residents. L’emplaçament excepcional de l’immoble, amb vistes al mar i amb una zona a l’aire lliure ajardinada, dóna vida als nostres residents i facilita al personal la prestació dels seus serveis.

 • CUINA PRÒPIA

El personal de cuina pròpia, el servei de bugaderia, l’equip de neteja, juntament amb els serveis opcionals de perruqueria i podologia, conformen el conjunt de l’equip.

 • SERVEIS

Volem donar el millor als nostres residents. És per això que tenim professionals de totes les branques de l’àmbit geriàtric i, a més, amb l’esperit de donar-se als altres. Els nostres serveis de fisioterapeuta, psicòleg, terapeuta ocupacional i educadora social, junt amb altres professionals, van en aquesta direcció.

Les nostres habitacions

 • CAPACITAT: 33
La nostra residència està emplaçada en un immoble catalogat, i situat en un lloc privilegiat. Aquest fet, que ens limita l’ampliació quant al nombre de places, permet donar als residents un tracte personal i familiar.

 • LLUM NATURAL

Totes les habitacions són exteriors i disposen de finestra o balcó des d’on hi entra una llum natural. També disposen de bany complert i llits articulats.

Els nostres professionals

 • Fer l’evaluació geriátrica integral de la persona a l’ingrés i emplenar la historia clínica i l’expedient assistencial, fer-ne el seguiment períodic.
 • Prescriure els tractaments específics (farmacològic, nutricional, de contenció…) i indicar les mesures a adoptar segons les necessitats individuals.

Procurar una qualitat de vida de les persones que resideixen, promocionant el major temps possible i l’autonomia del resident.

 • Facilita l’adaptació al centre.
 • Defineix els objectius terapèutics que s’oferiran a cada persona.
 • Realitza els programes de psicoestimulació individual i grupal.
 • Fixa estratègies d’intervenció emocional i conductual amb cada persona.
 • Realització de la valoració neuropsicològica, el diagnòstic emocional i conductual de la persona i elaboració del corresponent informe psicològic.
 • Acompanyament de les famílies en tot el procés.
 • Acompanyament de les famílies i residents durant l’etapa final de la vida.
 • Valorar la persona a l’ingrés i elaborar el Pla d’atenció d’infermeria.
 • Preparar, distribuir, administrar i fer el seguiment de la medicació i dels tractaments prescrits pel metge.
 • Ajut a les persones residents per llavar-se, vestir-se, despullar-se, la seva higiene personal del bany i en l’actualització dels aparells d’ajuda (pròtesis, ortesis, cadira de rodes, caminadors, bastons, etc).
 • Administració d’aliments a les persones que ho necessitin, així com la medicació per via oral o tòpica, i realització de determinades cures, tot sota la supervisió del personal sanitari.
 • Atenció i contral de la incontinencia d’esfinters.
 • Acompanyament a l’exterior del centre quan sigui necessàri.

Encarregat de realitzar la valoració i seguiment de les capacitats funcionals (balanç articular, força, equilibri, coordinació, marxa) i AVD del residents. Prevenció, manteniment d’aquestes capacitats funcionals i autonomia a través d’exercici terapèutic. Rehabilitació de possibles lesions i patologies puntuals.

 • Es la persona que primer contacta amb el nou resident, la familia o persona de referencia per identificar les expectatives i ajustar-les a la realitat del centre.
 • Es el contacte per resoldre posibles problemas que puguin sortir, i coorodinar-ho amb la resta de l’epquip.

Es dur a terme activitats com a mètode d’intervenció per millorar o mantenir l’autonomia dels residents, mitjançant activitats, tal com les Activitats Bàsiques de la Vida Diària (ABVD), a més d’activitats per treballar l’estimulació física i cognitiva, fomentant la interacció social.

Pretén potenciar les relacions socials, mantenir la vinculació amb la cultura, les tradicions i la vida social dins i fora del centre; i dissenyar, planificar i portar a terme activitats pel desenvolupament personal i social dels residents.

Sol·licita més informació

Contacta’ns